BG
 

Механизация

Инфраструктурни системи ООД разполага със следните типове собствена механизация

  • Верижни багери
  • Мобилни багери
  • Комбинирани багери
  • Минибагери
  • Челни товарачи
  • Самосвали
  • Бордови камиони
  • Седлови влекачи с ремаркета за превоз на насипни товари

Седлови влекач с платформа за превоз на извънгабаритен товар. 

Проекти

Възложител : „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр.София

Възложител : „ГЕОСТРОЙ“ АД, гр.София

Възложител : „КРАСИН“ ООД, гр.Смолян

Възложител : Община Стара Загора

Възложител : „ВОДСТРОЙ 98“ АД, гр.София

Възложител : „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр.София

Възложител : „Водстрой 98“ АД - гр.София

Възложител : „Хидрострой“ АД – гр.София

Възложител : „Хидрострой“ АД – гр.София

Възложител : „Траяна Агро“ ООД - гр.Стара Загора

СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Възложител : „Инфраструктурни системи” ООД–...

Възложител : „ВОДСТРОЙ 98“ АД, гр.София

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с. Дуранкулак,...

„Изграждане на Претоварна станция за общински отпадъци – гр. Казанлък“,...

„Реконструкция на водопроводната мрежа на кв.“Васил Левски“, гр.Казанлък...

„СМР в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на...

„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на...

Изграждане и реконструкция на инженерна Водоснабдителна и канализационна...

„Реабилитация и доизграждане на ВиК мрежата па територията, разположена в...

„Доизграждане на канализационна мрежа на гр.Лозница I-ви етап “

„Инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по изпълнението,...

„Изграждане на дренажна система на земеделски площи и напоителни полета в...

„Строителство и  строително -монтажни работи на обект: „Жилищна сграда на...

„АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС СКЛАДОВА БАЗА” (тяло А – административна...

„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на...

Уеб сайт от Slavov Design Studio.