BG
 

Услуги

 • Изграждане на водопроводи и канализации.
  Инфраструктурни системи ООД се стреми да използва максимално екологично-чисти материали, продукти и технологии и да изгражда екологично-чисти съоръжения, съобразени с нормите на Европейския съюз. Ние знаем, че водата НЕ Е неизчерпаем ресурс.
 • Изграждане на тръбопроводи по безизкопна технология

  Инграструктурни системи ООД
  разпролага с технологии от последно поколение за безизкопно полагане на тръбопроводи тип къртица за нови трасета, както и за полагане по технологията "тръба в тръба"
 • Строителство на помпени станции 
  Фирмата има опит в изграждането на водопроводни и канализационни помпени станции.
 • Строителство на сгради и съоръжения
 • Саниране на сгради
 • Управление на проекти
Проекти

Възложител : „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр.София

Възложител : „ГЕОСТРОЙ“ АД, гр.София

Възложител : „КРАСИН“ ООД, гр.Смолян

Възложител : Община Стара Загора

Възложител : „ВОДСТРОЙ 98“ АД, гр.София

Възложител : „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр.София

Възложител : „Водстрой 98“ АД - гр.София

Възложител : „Хидрострой“ АД – гр.София

Възложител : „Хидрострой“ АД – гр.София

Възложител : „Траяна Агро“ ООД - гр.Стара Загора

СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Възложител : „Инфраструктурни системи” ООД–...

Възложител : „ВОДСТРОЙ 98“ АД, гр.София

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с. Дуранкулак,...

„Изграждане на Претоварна станция за общински отпадъци – гр. Казанлък“,...

„Реконструкция на водопроводната мрежа на кв.“Васил Левски“, гр.Казанлък...

„СМР в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на...

„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на...

Изграждане и реконструкция на инженерна Водоснабдителна и канализационна...

„Реабилитация и доизграждане на ВиК мрежата па територията, разположена в...

„Доизграждане на канализационна мрежа на гр.Лозница I-ви етап “

„Инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по изпълнението,...

„Изграждане на дренажна система на земеделски площи и напоителни полета в...

„Строителство и  строително -монтажни работи на обект: „Жилищна сграда на...

„АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС СКЛАДОВА БАЗА” (тяло А – административна...

„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на...

Уеб сайт от Slavov Design Studio.